ZOLL AED 3

ZOLL AED 3™ ger ännu bättre hjälp för livräddare. Enkel att använda, enkel att sköta och enkel att äga. Den inbyggda HLR-feedbacken Real CPR Help® ger livräddaren oöverträffad assistans för att optimera HLR-kvalitén.

18 900,00kr

Enkel att använda

Hjärtstartaren har indbyggd Real CPR Help teknologi, som ger HLR-feedback, som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i den unika CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen. Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut. Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer. Placera hjärtstartaren efter behov, liggande eller stående för optimal synbarhet. Lägg den ner som de flesta hjärtstartare, eller placera den stående för enkel avläsning som de flesta professionella defibrillatorer. CPR Uni-Padz Den unika CPR Uni-Padz elektroden är den enda på marknaden som kan användas både för barn och vuxna – och har en hållbarhetstid på 5 år. Den registrerar livräddarens bröstkompressioner. BarnSkifta enkelt till barn om ett barn har drabbats av hjärtstopp. Tryck in barnknappen på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektoder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen. ZOLL AED 3 gör det möjligt att återliva ett barn med en enkel knapptryckning. Minimala pauserRapid Shock erbjuder marknadens snabbaste analystid och analyserar under pågående kompressioner. AED 3 är den hjärtstartare som, med sina 5 sekunder (med ett nytt batteri), snabbast levererar en defibrillering efter att bröstkompressionerna upphört. Studier visar att överlevnaden kan förbättras om tiden för att leverera defibrilleringen efter HLR-cykelns slut minimeras.

Fördelarna med AED 3

 • Robust design med gummiskydd
 • Livslång garanti på chassit
 • Extremt motståndskraftig mot damm och vatten (IP55)
 • Den enda AED som klarar 1.5 meters falltest
 • Finns som halvautomatisk med manuell funktion eller halvautomatisk
 • Övervakning via den 3-avledade EKG-kabeln
 • Inbyggt minne (7 timmar), eller USB som ger närmst obegränsat med datalagring och maximal flexibilitet vid dataöverföring.
 • Stor och lättläslig LCD display
 • Olika batterimöjliheter inklusive återladdningsbara batterier eller kraftigt litiumbatteri med lång livstid
 • Mäter bröstkompressionernas djup och takt och vägleder till optimal behandling
 • Olika elektroderalternativ