ZOLL AED 3 BLS

Enda valet för blåljusverksamheter

Helt enkelt professionell för professionella livräddare

Liksom alla professionella defibrillatorer från ZOLL är AED 3 BLS utrustad med Real CPR Help och CPR Dashboard™ som låter professionella livräddare veta i realtid om de följer riktlinjerna.

  • CPR Uni-padz™-elektroderna känner av och rapporterar rörelsen från bröstkompressionerna till hjärtstartaren.
  • Du kan konfigurera om den, uppgradera mjukvaran till senaste Guidelines och enkelt ladda ur datafiler genom den interaktiva touchdisplayen och den inbyggda USB porten.
  • Tryck på barnknappen för att starta livräddning av barn och upplev den första och enda hjärtstartaren som ger återkoppling vid barn-HLR.
  • Vid vuxen-HLR talar ljud- och textmeddelanden om för livräddare ”Tryck hårdare” eller att de utför ”Bra kompressioner”. • Metronomen känner av kompressionerna och avger ett ljud med 100 slag per minut vid såväl vuxensom barn-HLR.
  • • Använd den i två efterföljande livräddningar och behåll bägge datafiler för senare data urladdning.

CPR Dashboard bygger på ZOLL:s Real CPR Help®-teknik. För livräddare som utbildats för BLS visar instrumentpanelen varje kompressions faktiska djup och takt. Om något av dessa värden inte stämmer överens med riktlinjerna blir siffran röd. Instrumentpanelen visar även hur lång tid som gått sedan apparaten startades, nedräkning av återstående tid för aktuell HLR-cykel, antal levererade defibrilleringar och patientens aktuella EKG. En konstant metronom ger klickljud som vägledning för kompressionstakten och för vuxna patienter hör livräddarna talade röstmeddelanden som säger ”Tryck hårdare” eller bekräftar att de utför ”Bra kompressioner”.

Livräddning av barn med en knapptryckning CPR Uni-padz som används till AED 3 BLS är verkligen universella. Det behövs ingen extra uppsättning barnelektroder att ha till hands och som man måste byta till för att rädda livet på ett barn. Inga elektroder behöver bytas för att växla från en livräddningstyp till en annan. Det behövs inte heller någon nyckel. Tryck bara på barn-knappen för livräddning av barn. (När livräddning av barn har valts utelämnar Real CPR Help de talade meddelandena, men i övrigt ges samma information som vid livräddning av vuxna, inklusive bröstkompressionernas takt och djup.)

Wi-Fi-anslutning till RescueNet® CaseReview Alla AED 3 BLS är utrustade med Wi-Fi för sömlös kommunikation med ditt trådlösa nätverk, vilket gör det enkelt att ladda upp filer med kliniska händelser till RescueNet CaseReview. Med detta nästa generations verktyg kan du snabbt leverera EKG-data till sjukhuset och sedan sammanfatta hela samlingen händelsefiler för att analysera kvalitetsmått.

Det är enkelt att konfigurera AED 3 BLS så att den visar endast CPR Dashboard™ (bilden 2 och högst upp) eller en kombination av CPR Dashboard och EKG (bild 2 mitten och längst ner). Röda fält visar att frekvensen är för långsam och/eller att kompressionen inte är tillräckligt djup i vuxenläge.

Batteri

Typ: Engångs, litium-mangandioxid Batteriets hållbarhet i standbyläge (efter installation): 5 år vid självtest en gång i veckan, 3 år vid dagligt självtest. 3 år* vid självtest en gång i veckan när automatisk Wi-Fi-självtestrapport är på (PlusTrac molnanslutning). Att batteriet är slut indikeras av tomt statusfönster (normalt återstående defibrilleringar: 9). Batteriets hållbarhet vid förvaring: Förvara i upp till 2 år vid 23 °C före installation i AED 3 BLS för att bibehålla ovanstående hållbarhet. Temperatur: 0 °C till 50 °C Luftfuktighet: 10 % till 95 % (icke-kondenserande) Vikt: 317,5 gram Storlek: (H x B x D) 27,75 mm x 133 mm x 88 mm Nominell spänning: 12 volt

CPR UNI-PADZ

Hållbarhet: 5 år Konduktiv gel: Hydrogel Konduktivt medium: Tenn Förpackning: Flerskiktsfolielaminatpåse Impedansklass: Låg Kabelns längd: 142 (+/-3,8) cm Konstruktionsstandarder: Uppfyller kraven i IEC 60601-2-4