Brandsläckarkub

Släckningsbollen och kuben är de första självutlösande brandsläckarna inom EU.

Tack vare släckarnas effektivitet och smarta konstruktion är de otroligt lätta att använda och förändrar marknaden för brandskyddsprodukter genom sin unika teknisk lösning och enkla handhavande.

1 395,00kr inkl. moms

Samma teknik och släckningspulver används i släckningsbollen används i släckningskuben, men är något mindre 120x80x120 cm (0,65 kg) klarar upp till 5 m2 eller 1,5 m3, med endast 600 gr pulver.
Perfekt t.ex. till elskåp i hemmet, industri, husbilen, husvagnen, kaffekokare och laddare etc.

Aktiveringstid: ≤ 3 sek. Levereras i 2 pack inklusive hållare för montering.

OBS Detta ersätter inte en vanlig brandsläckare. Detta är ett komplement och skall i första hand ses som ett förebyggande brandskydd

AKTIV ANVÄNDNING

Vid brand kastar du helt enkelt släckningsbollen/kuben rakt in i elden. Den hamnar då i brandhärdens bas och utlöses efter 3-10 sekunder. Det krävs ingen mekanisk aktivering, ingen utbildning eller speciella kunskaper.

Släckningsbollen är 152 mm i diameter och väger 1,5 kg.

PASSIV ANVÄNDNING

De stora fördelarna med släckningsbollen/kuben är självaktiveringen vid kontakt med eld och att de ger en larmsignal (knall).

Det bästa alternativet för passiv användning av släckarna, är att placera ut dem i brandrisk utrym- men. Placeras på en vägghylla eller någon annan platt, lättåtkomlig yta i närhet till riskområdet.

Teknisk information