Produktkategorier

Brandsläckarboll

876,00kr exkl. moms

Släckningsbollen och kuben är de första självutlösande brandsläckarna inom EU.

Tack vare släckarnas effektivitet och smarta konstruktion är de otroligt lätta att använda och förändrar marknaden för brandskyddsprodukter genom sin unika teknisk lösning och enkla handhavande.

Släckningstekniken erbjuder innovativa och avancerade lösningar jämfört med traditionella metoder. De problem och begränsningar som konventionella brandsläckare dragits med är anledningen till att vi utvecklat släckningsbollen. Släckningsbollen innehåller samma pulversam- ansättning som kvalitetsbrandsläckare och kan användas för att släcka klass A-bränder och för kontroll av klass B- och C-bränder. Släckningsbollen är mycket enkel att använda och ger extra skydd eftersom den vakar och aktiveras av eldslågan.
Ingen mänsklig aktivering krävs.

3-10 sekunder efter att bollen kommit i kontakt med lågorna aktiveras den och en drivladdningen ger
omedelbart och brandsläckningspulvret sprids över ett 8-10 kvadrat-meter stort område (vilket motsvarar en 6 kg standard-brandsläckare). Den kraftfulla tryckvågen pressar bort syret från branden och pulvret släcker branden.

AKTIV ANVÄNDNING

Vid brand kastar du helt enkelt släckningsbollen/kuben rakt in i elden. Den hamnar då i brandhärdens bas
och utlöses efter 3-10 sekunder. Det krävs ingen mekanisk aktivering, ingen utbildning eller speciella kunskaper. Även ett barn kan använda dem.

Släckningsbollen är 152 mm i diameter och väger 1,5 kg, och den är otroligt enkel att använda, även för barn.

PASSIV ANVÄNDNING

De stora fördelarna med släckningsbollen/kuben är självaktiveringen vid kontakt med eld och att de ger en larmsignal (knall).

Det bästa alternativet för passiv användning av släckarna, är att placera ut dem i brandrisk utrym- men. Placeras på en vägghylla eller någon annan platt, lättåtkomlig yta i närhet till riskområdet.

Teknisk information