Brandsläckarboll

Släckningsbollen och kuben är de första självutlösande brandsläckarna inom EU.

Tack vare släckarnas effektivitet och smarta konstruktion är de otroligt lätta att använda och förändrar marknaden för brandskyddsprodukter genom sin unika teknisk lösning och enkla handhavande.

1 095,00kr inkl. moms

Släckningstekniken erbjuder innovativa och avancerade lösningar jämfört med traditionella metoder.  Släckningsbollen innehåller samma pulversamansättning som kvalitets brandsläckare och kan användas för att släcka klass A-bränder och för kontroll av klass B- och C-bränder. Släckningsbollen är mycket enkel att använda och ger extra skydd eftersom den vakar och aktiveras av eldslågan.
Ingen mänsklig aktivering krävs.

3-10 sekunder efter att bollen kommit i kontakt med lågorna aktiveras den och en drivladdningen ger
omedelbart och brandsläckningspulvret sprids över ett 8-10 kvadrat-meter stort område. Den kraftfulla tryckvågen pressar bort syret från branden och pulvret släcker branden.

OBS Detta ersätter inte en vanlig brandsläckare. Detta är ett komplement och skall i första hand ses som ett förebyggande brandskydd

AKTIV ANVÄNDNING

Vid kontakt med eld  utlöses brandkuben/bollen efter 3-10 sekunder. Det krävs ingen mekanisk aktivering, ingen utbildning eller speciella kunskaper.

Släckningsbollen är 152 mm i diameter och väger 1,5 kg.

PASSIV ANVÄNDNING

De stora fördelarna med släckningsbollen/kuben är självaktiveringen vid kontakt med eld och att de ger en larmsignal (knall).

Det bästa alternativet för passiv användning av släckarna, är att placera ut dem i brandrisk utrym- men. Placeras på en vägghylla eller någon annan platt, lättåtkomlig yta i närhet till riskområdet.

Teknisk information