Milrem Robotics

Milrems uppdrag är att tillhandahålla innovativa robotlösningar för utmanande miljöer.

De tror att deras banbrytande robotlösningar uppfyller ett högre syfte – möjliggör mer meningsfulla liv.

Respekt för värdet av mänskligt liv som högsta prioritet, syftar de till att hämta människor från riskområden och befria dem från smutsiga, tråkiga och farliga uppgifter. Genom sina produkter och tjänster försöker de öka mänsklig säkerhet och arbetseffektivitet i ett antal riktade industrier, särskilt inom försvar, jordbruk, skogsbruk, kommunala tjänster, räddning och gruvdrift.

Fire & safety Sweden AB är återförsäljare för den skandinaviska marknaden. Vårt företag arbetar alltid med den senaste tekniken för att utveckla räddningstjänster och andra myndigheter.

Exempel på Milrem Robotics Rescue Hydra för släckning av bränder

MULTISCOPE RESCUE WITH HYDRA
MULTISCOPE RESCUE WITH HYDRA

Milrem Robotics har också ett urval av robotar för försvarsmakten

Tracked Hybrid Modular Infantry System, eller kort sagt THeMIS, är det första hybridmodulära obemannade markfordonet i världen. Fordonet är avsett att ge stöd för demonterade trupper genom att fungera som en transportplattform, fjärrvapenstation, IED-detekterings- och bortskaffningsenhet och mycket mer. Fordonets öppna arkitektur ger det de många uppdrag som är mycket nödvändiga på det moderna slagfältet.

Fler användningsområden

Läs mer om alla användningsområden på milremrobotics.com